ახდენს თუ არა გავლენას მტვრისგან დამცავი დაკვრის ხარისხზე? საჭიროა თუ არა ის რეალურად? ამ პატარა ვიდეოში სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ.

 

 

Leave a comment